ประกาศร่างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 โดยวิธี RT-PCR พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 โดยวิธี RT-PCR พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565               

[...]

ประกาศร่างจัดซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑ ชุดผ่าตัดต้อกระจก

             [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลอรัญประเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโมกราฟ จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เ[...]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565  ลา[...]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-BIIDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย  จังหวัดสระแก้ว  โดย  โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปสัดกระทรวงสาธารณสุข เพื[...]

Create Content