ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน พร้อมประกาศยึดมั่นบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุม ๓ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments