ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565  ลายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments