ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดกุดหิน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ณ วัดกุดหิน ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Create Content