ขอขอบพระคุณ คณะรุ่นเรารักกันอรัญประเทศ ร่วมบริจากเครื่องมือแพทย์

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบบริจาค จาก รุ่นเรารักกันอรัญประเทศ นำโดย สจ.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ประธานรุ่น นำคณะเพื่อนๆ มาบริจาคเครื่องผลิต[...]

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ขอขอบคุณ คุณชุมพล งามรัตนกุล บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

31 ตุลาคม 2560 นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จากคุณชุมพล งามรัตนกุล เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทถ้วน&nbs[...]

Create Content