เชิญชวนเลือกชมและซื้อสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย รพ.อรัญประเทศ

ขอเชิญร่วมเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ รพ.อรัญประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารค[...]

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ขอเชิญร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอรัญประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ....

มอบเงินบริจาคในโครงการ “คนละบาท สองบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ”

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบพระคุณ กลุ่มดนตรีจิตอาสา โดยมีพี่ยุทธและพี่ต่อเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการ “คนละบาท สองบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ” และขอขอบพระค[...]

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน พร้อม[...]

กลุ่มนักดนตรีจิตอาสา แสดงดนตรีที่ศาลา 200 ปี ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ แด่ รพ.อรัญประเทศ

ขอขอบพระคุณ กลุ่มนักดนตรีจิตอาสา นำทีมโดยพี่ยุทธ พี่ต่อ และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ที่มาแสดงดนตรีที่ศาลา 200 ปี เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ แด่ ร[...]

Create Content