ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น 9 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments