แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561

ทำแบบประเมิน ผลคะแนนการประเมิน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,311 ผลลัพธ์
#ประเภทผู้ตอบแบบประเมินหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด 
  
11นาทรายหนองแวงโคกสูง10
2บุคลากรสาธารณสุขอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
3บุคลากรสาธารณสุขห้วยพะใยผักขะวัฒนานคร27
4บุคลากรสาธารณสุขวังเงินวังใหม่วังสมบูรณ์27
5ประชาชนบ้านด่านบ้านด่านอรัญประเทศ27
6บุคลากรสาธารณสุข7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
7บุคลากรสาธารณสุขม.7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
8บุคลากรสาธารณสุขบ้านใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ27
9บุคลากรสาธารณสุข7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
10บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
11บุคลากรสาธารณสุขหมู่ 7อรัญประเทศอรัญประเทศ27
12บุคลากรสาธารณสุข-เมืองไผ่อรัญประเทศ27
13บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
14บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
15บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศ 4 มหาดไทยอรัญประเทศอรัญประเทศ27
16บุคลากรสาธารณสุข4 รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
17บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27
18บุคลากรสาธารณสุขชุมชนบริเวณด่านอรัญประเทศอรัญประเทศ27
19บุคลากรสาธารณสุขหันทรายหันทรายอรัญประเทศ27
20บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอรัญประเทศอรัญประเทศอรัญประเทศ27