แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 181 ถึง 200 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
181บุคลากรสาธารณสุข202 หมู่3 บ.วังวนชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
182บุคลากรสาธารณสุขขุนกลางหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
183บุคลากรสาธารณสุขป่าม่วงหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
184บุคลากรสาธารณสุขห้วยก้างสันโค้งหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
185บุคลากรสาธารณสุขหนองกะท้าวหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
186บุคลากรสาธารณสุขซับป่าคายหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
187บุคลากรสาธารณสุขS.V.Landหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
188บุคลากรสาธารณสุขบ้านวังกองหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
189บุคลากรสาธารณสุขบ้านม่อนยะกลางหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
190บุคลากรสาธารณสุข653 หมู่8 หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
191บุคลากรสาธารณสุข653 หมู่8 หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
192(ไม่ได้ตั้ง)217 ม.3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
193บุคลากรสาธารณสุขบ้านโป่งแคหญิงอายุ 20-29 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น
194บุคลากรสาธารณสุขแคมป์สนหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
195บุคลากรสาธารณสุขชาติตระการหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
196บุคลากรสาธารณสุขบ้านดอยหล่อหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
197บุคลากรสาธารณสุข10หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
198บุคลากรสาธารณสุข52 ม.5 ต.ป่าตาลหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
199บุคลากรสาธารณสุขบ้านใหม่หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
200บุคลากรสาธารณสุขบ้านกลางหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น