แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 101 ถึง 120 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
101บุคลากรสาธารณสุขหมู่บ้านยางสาว บ้านเลขที่15 หมุ่ 8ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
102(ไม่ได้ตั้ง)วังควายหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
103บุคลากรสาธารณสุขวังทองหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
104บุคลากรสาธารณสุข119 ม.14หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
105บุคลากรสาธารณสุขวังทองหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
106บุคลากรสาธารณสุขบ้านหนองผักบุ้งหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
107บุคลากรสาธารณสุข1/9 ม.4หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
108บุคลากรสาธารณสุข81 หมู่11 บ้านทุ่งงิ้วหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
109บุคลากรสาธารณสุขแม่หละไทยหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
110บุคลากรสาธารณสุข81 หมู่11 บ้านทุ่งงิ้วหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
111ประชาชน3/4 ม.3หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
112(ไม่ได้ตั้ง)104 หมู่ 11หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
113บุคลากรสาธารณสุข1/9 ม.4หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
114บุคลากรสาธารณสุขสบวินหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
115บุคลากรสาธารณสุข-หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
116บุคลากรสาธารณสุข131/5 ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
117บุคลากรสาธารณสุขเกาะแก้วพัฒนาหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
118บุคลากรสาธารณสุข-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
119บุคลากรสาธารณสุขวอแก้วหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
120บุคลากรสาธารณสุขบ้านดอนสัก ชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น