แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 121 ถึง 140 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
121(ไม่ได้ตั้ง)หนองผักบุ้งหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
122บุคลากรสาธารณสุขท่าข้ามหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
123บุคลากรสาธารณสุข81 หมู่11 บ้านทุ่งงิ้วหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
124บุคลากรสาธารณสุขสันมหาพนหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
125บุคลากรสาธารณสุขหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
126บุคลากรสาธารณสุขหอกลองหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
127บุคลากรสาธารณสุขพนมเศษหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
128บุคลากรสาธารณสุขหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
129บุคลากรสาธารณสุขบ้านแม่งอนหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
130บุคลากรสาธารณสุขไก่แก้วหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
131บุคลากรสาธารณสุขวังมลเหนือหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
132บุคลากรสาธารณสุข115 หมู่8ชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
133บุคลากรสาธารณสุขสถานหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
134บุคลากรสาธารณสุขบ้านหนองเชียงคาหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
135บุคลากรสาธารณสุขบ้านเมืองตึงใต้หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
136บุคลากรสาธารณสุขบ้านหนองผักบุ้งหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
137บุคลากรสาธารณสุขหร่ายการ้องหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
138บุคลากรสาธารณสุขบ้านป่าแดงหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
139บุคลากรสาธารณสุขบ้านร้องหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
140บุคลากรสาธารณสุขดอกแดงหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น