แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ


แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้างและกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41975

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments