ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนอรัญประเทศ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนอรัญประเทศ ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน ๔๙ ยูนิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน ๑ ราย โรงพยา[...]

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกสูง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกสูง ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน ๑๓๘ ยูนิต โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบคุณผู้ม[...]

โรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ นำโดยนพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด[...]

Create Content