ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลอรัญประเทศ


Work Space

ที่อยู่

  • Address: โรงพยาบาลอรัญประเทศ, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
  • Phone: 037 231 010
  • Email: [email protected]

บริการ

  • ผ่าตัดด้าน สูติ-นรีเวชกรรม
  • ผ่าตัดด้านกระดูกและข้อ
  • ผ่าตัดด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ผ่าตัดด้านศัลกรรมจักษุ
  • ผ่าตัดด้านศัลยกรรมอื่น ๆ

เวลาเปิดให้บริการ

  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง