ประกาศร่างเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาร่างเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์&nbs[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราค[...]

Create Content