ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                   (e-Bidding) เลขที่ 199/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสพีดี  ไบโอเทค  จำกัด

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments