ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments