ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีที เมดิคอล ซัพพลาย ๒๐๒๐ จำกัด

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments