ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.


โดยการดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments