แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 161 ถึง 180 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
161ประชาชนปกติบ้านใหม่ไทยเจริญชายอายุ 60-69 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น
162ประชาชนปกติบ้านใหม่ไทยเจริญ2ชายอายุ 40-49 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น
163ประชาชนปกติบ้านใหม่ไทยเจริญ2ชายอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
164ประชาชนปกติบ้านใหม่ไทยเจริญ2ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
165ประชาชนปกติบ้านใหม่ไทยเจริญ2ชายอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
166ประชาชนหมู่ 8 หาดทรายงามหญิงอายุ 40-49 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
167บุคลากรสาธารณสุขศิลาหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
168ประชาชนบ้านน้อยหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
169บุคลากรสาธารณสุขบ้านแม่วะหลวงหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
170บุคลากรสาธารณสุขบ้านกกแรตหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
171บุคลากรสาธารณสุขบ้านเป้าชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
172บุคลากรสาธารณสุขห้วยซ้อหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
173บุคลากรสาธารณสุขบ้านนาสาหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
174บุคลากรสาธารณสุขศรีคีรีรักษ์หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
175บุคลากรสาธารณสุขบ้านทุ่งสง่าหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
176บุคลากรสาธารณสุขม.11 บ้านฟากห้วยหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
177บุคลากรสาธารณสุข159 ม.3หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
178บุคลากรสาธารณสุขบ้านนาขวางหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
179บุคลากรสาธารณสุขยางโกลนหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
180บุคลากรสาธารณสุขสันต้นแหนใต้หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น