แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 81 ถึง 100 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
81ประชาชน72 ม.24 บ้านตุ้มใต้หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
82บุคลากรสาธารณสุขหมู่ที่5หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
83บุคลากรสาธารณสุขหาดกรวดหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
84บุคลากรสาธารณสุขบ้านดงไทร หมู่ 10 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตรชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
85ประชาชน7ชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
86บุคลากรสาธารณสุข3หญิงอายุ 20-29 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น
87บุคลากรสาธารณสุขน่า่นชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
88บุคลากรสาธารณสุขแสนตอหญิงอายุ 15-19 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
89ประชาชน-หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
90ประชาชน19 หมู่10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100ชายอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
91บุคลากรสาธารณสุขหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
92บุคลากรสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
93ประชาชน653 หมู่8ชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
94ผู้ป่วยเบาหวาน-หญิงอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
95ประชาชนศรีโพธิ์ทองหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
96ประชาชนบ้านบัวงามหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
97ประชาชนเดอะแกรนด์เรสซิเดนซ์ชายอายุ 50-59 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
98บุคลากรสาธารณสุขชายอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
99ประชาชนบ้านแม่ขะปูหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
100บุคลากรสาธารณสุข264 ม.6หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น